Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 23:12

12 Liù rì nǐ yào zuò gōng , dì qī rì yào ānxī , shǐ niú , lü kĕyǐ xiēxi , bìng shǐ nǐ bìnǚ de érzi hé jìjū de dōu kĕyǐ shūchàng .