Chūāijíjì 23:21

21 Tā shì fèng wǒ míng lái de , nǐmen yào zaì tā miànqián jǐnshèn , tīng cóng tāde huà , bùkĕ rĕ ( rĕ huò zuò wéibeì ) tā , yīnwei tā bì bú shèmiǎn nǐmen de guò fàn .