Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Chūāijíjì 24:5

5 Yòu dǎfa Yǐsèliè rén zhōng de shàonián rén qù xiàn Fánjì , yòu xiàng Yēhéhuá xiàn niú wèi píngān jì .