Chūāijíjì 29:27

27 Nà yáo jì de xiōng hé jǔ jì de tuǐ , jiù shì chéngjiē shèng zhí suǒ yáo de , suǒ jǔ de , shì guī Yàlún hé tā érzi de . zhèxie nǐ dōu yào chéngwéi shèng ,