Chūāijíjì 29:5

5 Yào gĕi Yàlún chuān shàng neì paó hé Yǐfúdé de waì paó , bìng Yǐfúdé , yòu daì shàng xiōngpái , shù shàng Yǐfúdé qiǎo gōng zhī de daìzi .