Chūāijíjì 37:19

19 Zhè páng mĕi zhī shàng yǒu sān gè bēi , xíngzhuàng xiàng xìng huā , yǒu qiú yǒu huā , nà páng mĕi zhī shàng yĕ yǒu sān gè bēi , xíngzhuàng xiàng xìng huā , yǒu qiú yǒu huā . cóng dēngtái chā chūlai de liù gè zhīzǐ dōu shì rúcǐ .