Chuàngshìjì 41:12

12 Zaì nàli tóng zhe wǒmen yǒu yī gè Xībólái de shàonián rén , shì hùwèi cháng de púrén , wǒmen gàosu tā , tā jiù bǎ wǒmen de mèng yuán jiè , shì àn zhe gèrén de mèng yuán jiè de .