Chuàngshìjì 41:14

14 Fǎlǎo suí jí chāi rén qù shào Yūesè , tāmen biàn jímáng daì tā chū jiàn , tā jiù tì tóu , guāliǎn , huàn yīshang , jìn dào fǎlǎo miànqián .