Chuàngshìjì 41:19

19 Suíhòu yòu yǒu qī zhǐ mǔ niú shàng lái , yòu ruǎnfuò yòu chǒu lòu yòu gàn shòu , zaì Āijí biàn dì , wǒ méiyǒu jiàn guò zhèyàng bù hǎo de .