Chuàngshìjì 41:27

27 Nà suíhòu shàng lái de qī zhǐ yòu gàn shòu yòu chǒu lòu de mǔ niú shì qī nián , nà qī gè xū kōng , beì dōng fēng chuī jiāo de suì zǐ yĕ shì qī nián , dōu shì qī gè huāng nián .