Chuàngshìjì 41:42

42 Fǎlǎo jiù zhāi xià shǒu shàng dǎ yìn de jièzhi , daì zaì Yūesè de shǒu shàng , gĕi tā chuān shàng xì má yǐ , bǎ jīn liàn daì zaì tāde jǐngxiàng shàng ,