Chuàngshìjì 41:45

45 Fǎlǎo cì míng gĕi Yūesè , jiào Sāfānàtèbāneìyà , yòu jiàng Ānchéng de jìsī Bōtífēilā de nǚér Yàxīnà gĕi tā wéi qì . Yūesè jiù chū qù xún xíng Āijí dì .