Chuàngshìjì 41:51

51 Yūesè gĕi zhǎngzǐ qǐmíng jiào Mǎnáxī ( jiù shì shǐ zhī wàng le de yìsi ) , yīnwei tā shuō , shén shǐ wǒ wàng le yīqiè de kùnkǔ hé wǒ fù de quán jiā .