Chuàngshìjì 41:55

55 Jízhì Āijí quán dì yǒu le jīhuāng , zhòng mín xiàng fǎlǎo āi qiú liángshi , fǎlǎo duì tāmen shuō , nǐmen wǎng Yūesè nàli qù , fán tā suǒ shuō de , nǐmen dōu yào zuò .