Chuàngshìjì 42:15

15 Wǒ zhǐ zhe fǎlǎo de xìngméng qǐshì , ruò shì nǐmen de xiǎo xiōngdi bú dào zhèlǐ lái , nǐmen jiù bùdé chū zhè dìfang , cóngcǐ jiù kĕyǐ bǎ nǐmen zhèng yàn chūlai le .