Chuàngshìjì 42:19

19 Nǐmen rúguǒ shì chéngshí rén , kĕyǐ liú nǐmen zhōngjiān de yī gèrén qiú zaì jiānlǐ , dàn nǐmen kĕyǐ daì zhe liángshi huí qù , jiù nǐmen jiā lǐ de jīhuāng .