Chuàngshìjì 42:22

22 Liúbiàn shuō , wǒ qǐbù shì duì nǐmen shuō guò , bùkĕ shānghaì nà háizi ma . zhǐshì nǐmen bù kĕn tīng , suǒyǐ liú tā xuè de zuì xiàng wǒmen zhuī tǎo .