Chuàngshìjì 42:33

33 Nà dì de zhǔ duì wǒmen shuō , ruò yào wǒ zhīdào nǐmen shì chéngshí rén , kĕyǐ liú xià nǐmen zhōngjiān de yī gèrén zaì wǒ zhèlǐ , nǐmen kĕyǐ daì zhe liángshi huí qù , jiù nǐmen jiā lǐ de jīhuāng .