Chuàngshìjì 42:37

37 Liúbiàn duì tā fùqin shuō , wǒ ruò bù daì tā huí lái jiāo gĕi nǐ , nǐ kĕyǐ shā wǒde liǎng gè érzi . zhǐguǎn bǎ tā jiāo zaì wǒ shǒu lǐ , wǒ bì daì tā huí lái jiāo gĕi nǐ .