Chuàngshìjì 42:6

6 Dāngshí zhìlǐ Āijí dì de shì Yūesè . tiào liáng gĕi nà dì zhòng mín de jiù shì tā . Yūesè de gēge men lái le , liǎn fú yú dì , xiàng tā xià baì .