Chuàngshìjì 42:7

7 Yūesè kànjian tā gēge men , jiù rèn de tāmen , què zhuāng zuò shēngrén , xiàng tāmen shuō xiē yánlì huà , wèn tāmen shuō , nǐmen cóng nǎli lái . tāmen shuō , wǒmen cóng Jiānán dì lái dí liáng .