Chuàngshìjì 43:16

16 Yūesè jiàn Biànyǎmǐn hé tāmen tóng lái , jiù duì jiāzǎi shuō , jiàng zhèxie rén lǐng dào wū lǐ . yào zǎishā shēngchù , yùbeì yánxí , yīnwei shǎngwu zhèxie rén tóng wǒ chī fàn .