Chuàngshìjì 43:29

29 Yūesè jǔmù kànjian tā tóng mǔ de xiōngdi Biànyǎmǐn , jiù shuō , nǐmen xiàng wǒ suǒ shuō nà dǐng xiǎo de xiōngdi jiù shì zhè wèi ma . yòu shuō , xiǎoér a , yuàn shén cì ēn gĕi nǐ .