Chuàngshìjì 43:32

32 Tāmen jiù wèi Yūesè dān bǎi le yī xí , wèi nàxiē rén yòu bǎi le yī xí , yĕ wèi hé Yūesè tóng chī fàn de Āijí rén Lìng bǎi le yī xí , yīnwei Āijí rén bùkĕ hé Xībólái rén yītóng chī fàn . nà yuán shì Āijí rén suǒ yànwù de .