Chuàngshìjì 43:34

34 Yūesè bǎ tā miànqián de shíwù fèn chūlai , sòng gĕi tāmen . dàn Biànyǎmǐn suǒ de de bǐ biérén duō wǔ beì . tāmen jiù yǐn jiǔ , hé Yūesè yītóng yàn lè .