Chuàngshìjì 44:16

16 Yóudà shuō , wǒmen duì wǒ zhǔ shuō shénme ne . hái yǒu shénme huà kĕ shuō ne . wǒmen zĕn néng zìjǐ biǎobái chūlai ne . shén yǐjing chá chū púrén de zuìniè le . wǒmen yǔ nà zaì tā shǒu zhōng sōu chū bēi lái de dōu shì wǒ zhǔ de núpú .