Chuàngshìjì 44:31

31 Wǒmen de fùqin jiàn méiyǒu tóngzǐ , tā jiù bì sǐ . zhè biàn shì wǒmen shǐ nǐ púrén wǒmen de fùqin bái fā cāngcāng , bēi bēicàn cǎn dì xià yīnjiān qù le .