Chuàngshìjì 44:32

32 Yīnwei púrén céng xiàng wǒ fùqin wèi zhè tóngzǐ zuò bǎo , shuō , wǒ ruò bú daì tā huí lái jiāo gĕi fùqin , wǒ biàn zaì fùqin miànqián yǒngyuǎn dàn zuì .