Chuàngshìjì 44:33

33 Xiànzaì qiú nǐ róng púrén zhù xià , tì zhè tóngzǐ zuò wǒ zhǔ de núpú , jiào tóngzǐ hé tā gēge men yītóng shàng qù .
Do Not Sell My Info (CA only)