Chuàngshìjì 44:8

8 Nǐ kàn , wǒmen cóng qián zaì kǒudai lǐ suǒ jiàn de yínzi , shàngqiĕ cóng Jiānán dì daì lái hái nǐ , wǒmen zĕn néng cóng nǐ zhǔrén jiā lǐ tōuqiè jīn yín ne .