Chuàngshìjì 45:17

17 Fǎlǎo duì Yūesè shuō , nǐ fēnfu nǐde dìxiōng men shuō , nǐmen yào zhèyàng xíng , bǎ duòzi tái zaì shēngkou shàng , qǐshēn wàng Jiānán dì qù .