Chuàngshìjì 45:27

27 Tāmen biàn jiàng Yūesè duì tāmen shuō de yīqiè huà dōu gàosu le tā . tāmen fùqin Yǎgè yòu kànjian Yūesè dǎfa lái jiē tāde chēliàng , xīn jiù sūxǐng le .