Chuàngshìjì 45:7

7 Shén chāi wǒ zaì nǐmen yǐ xiān lái , wèi yào gĕi nǐmen cún liú yú chóng zaì shìshang , yòu yào dà shī zhĕngjiù , bǎoquán nǐmen de shēngmìng .