Chuàngshìjì 46:31

31 Yūesè duì tāde dìxiōng hé tā fǔ de quán jiā shuō , wǒ yào shàng qù gàosu fǎlǎo , duì tā shuō , wǒde dìxiōng hé wǒ fǔ de quán jiā cóng qián zaì Jiānán dì , xiànjīn dōu dào wǒ zhèlǐ lái le .