Chuàngshìjì 46:4

4 Wǒ yào hé nǐ tóng xià Āijí qù , yĕ bìdéng daì nǐ shàng lái . Yūesè bì gĕi nǐ sòng zhōng ( yuánwén zuò jiàng shǒu àn nǐde yǎnjing shàng ) .