Chuàngshìjì 46:5

5 Yǎgè jiù cóng Bièshìbā qǐ xíng . Yǐsèliè de érzi men shǐ tāmende fùqin Yǎgè hé tāmende qīzi , érnǚ dōu zuò zaì fǎlǎo wèi Yǎgè sòng lái de chē shàng .