Chuàngshìjì 47:1

1 Yūesè jìn qù gàosu fǎlǎo shuō , wǒde fùqin hé wǒde dìxiōng daì zhe yáng qún niú qún , bìng yīqiè suǒyǒude , cóng Jiānán dì lái le , rújīn zaì Gēshān dì .