Chuàngshìjì 47:12

12 Yūesè yòng liángshi fèng yǎng tā fùqin hé tā dìxiōng , bìng tā fùqin quán jiā de juànshǔ , dōu shì zhào gè jiā de rénkǒu fèng yǎng tāmen .