Chuàngshìjì 47:14

14 Yūesè shōujù le Āijí dì hé Jiānán dì suǒyǒude yínzi , jiù shì zhòngrén dí liáng de yínzi , Yūesè jiù bǎ nà yínzi daì dào fǎlǎo de gōng lǐ .