Chuàngshìjì 47:17

17 Yúshì tāmen bǎ shēngchù gǎn dào Yūesè nàli , Yūesè jiù ná liángshi huàn le tāmende niú , yáng , lü , mǎ . nà yī nián yīn huàn tāmen yīqiè de shēngchù , jiù yòng liángshi yǎnghuo tāmen .