Chuàngshìjì 47:20

20 Yúshì , Yūesè wèi fǎlǎo mǎi le Āijí suǒyǒude dì , Āijí rén yīn beì jīhuāng suǒ pǎi , gè dōu maì le zìjǐ de tiándì . nà dì jiù dōu guī le fǎlǎo .