Chuàngshìjì 47:29

29 Yǐsèliè de sǐ qī línjìn le , tā jiù jiào le tā érzi Yūesè lái , shuō , wǒ ruò zaì nǐ yǎnqián mĕng ēn , qǐng nǐ bǎ shǒu fàng zaì wǒ dàtuǐ dǐ xià , yòng cíaì hé chéngshí daì wǒ , qǐng nǐ búyào jiāng wǒ zàng zaì Āijí .