Chuàngshìjì 47:31

31 Yǎgè shuō , nǐ yào xiàng wǒ qǐshì . Yūesè jiù xiàng tā qǐ le shì , yúshì Yǐsèliè zaì chuángtóu shàng ( huò zuò fú zhe zhàng tóu ) jìngbaì shén .