Chuàngshìjì 47:4

4 Tāmen yòu duì fǎlǎo shuō , Jiānán dì de jīhuāng shèn dà , púrén de yáng qún méiyǒu cǎo chī , suǒyǐ wǒmen lái dào zhè dì jìjū . xiànzaì qiú nǐ róng púrén zhù zaì Gēshān dì .