Chuàngshìjì 48:10

10 Yǐsèliè niánjì lǎomaì , yǎnjing hūnhuā , bùnéng kànjian . Yūesè lǐng tāmen dào tā gēnqián , tā jiù hé tāmen qīnzuǐ, bào zhe tāmen .