Chuàngshìjì 48:17

17 Yūesè jiàn tā fùqin bǎ yòushǒu àn zaì Yǐfǎlián de tóu shàng , jiù bù xǐyuè , biàn tí qǐ tā fùqin de shǒu , yào cóng Yǐfǎlián de tóu shàng nuó dào Mǎnáxī de tóu shàng .