Chuàngshìjì 48:20

20 Dàng rì jiù gĕi tāmen zhùfú shuō , Yǐsèliè rén yào zhǐ zhe nǐmen zhùfú shuō , yuàn shén shǐ nǐ rú Yǐfǎlián , Mǎnáxī yíyàng . yúshì lì Yǐfǎlián zaì Mǎnáxī yǐshàng .