Chuàngshìjì 48:21

21 Yǐsèliè yòu duì Yūesè shuō , wǒ yào sǐ le , dàn shén bì yù nǐmen tòng zaì , lǐng nǐmen huí dào nǐmen lièzǔ zhī dì .
Do Not Sell My Info (CA only)