Chuàngshìjì 48:22

22 Bìngqiĕ wǒ cóng qián yòng gōng yòng dāo cóng Yàmólìrén shǒu xià duó de nà kuaì dì , wǒ dōu cìgĕi nǐ , shǐ nǐ bǐ zhòng dìxiōng duō de yī fèn .