Chuàngshìjì 49:25

25 Nǐ fùqin de shén bì bāngzhu nǐ . nà quánnéng zhĕ bìjiāng tiān shàng suǒyǒude fú , dì lǐ suǒ cáng de fú , yǐjí shēngchǎn rǔ de fú , dōu cìgĕi nǐ .